-->

Transport ja turism

 

Transport ja liikuvus on Euroopa projekti keskmes. Euroopa transpordiprojekte, mille on otse välja valinud ja mida kaasrahastab Euroopa Komisjon, toetatakse ELi eelarvest alamrubriigist „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“. Suurem osa transpordiprojektidele eraldatud ELi rahastamisest tuleb siiski ühtekuuluvuspoliitika eelarvest.

ELi audiitoritena vaatame ka tulevikku, et aidata lahendada peamisi küsimusi, millega EL tulevikus silmitsi seisab. Järgnevatel aastatel avaldab digitaalne revolutsioon suurt mõju liiklusvoogudele, kuna see mõjutab logistikaahelaid ja muudab tarbijate käitumist. Eeldatavate liiklusvoogudega toime tulemiseks peab Euroopa ehitama transporditaristut, seda kohandama ja hooldama. See nõuab järgnevatel aastatel olulisi avaliku sektori investeeringuid ja uusi lahendusi nende rahastamiseks. Samal ajal muutuvad olulisemaks keskkonnasõbralikud lahendused (nagu elektrisõidukid ja sõidujagamise tehnoloogiad) ning valitsused peavad kohandama taristut ja transpordisüsteeme.

Auditiülesannete valikul ja tulevikuks soovituste sõnastamisel võtame arvesse kõiki eespool loetletud tegureid.