-->

Majandus- ja rahandusasjad

 

Majandus- ja finantskriis paljastas ELi majanduse juhtimise nõrgad küljed ning Euroopa finants- ja pangandussüsteemi endiselt ähvardavad ohud. Jagame majandus- ja rahanduskomisjoniga soovi, et sellest ajast saadud kogemusi kasutataks kõigil tasanditel võimalikult tõhusalt.

ELi audiitoritena vaatame ka tulevikku, et aidata lahendada peamisi küsimusi, millega EL tulevikus silmitsi seisab. Prognoosime jätkuvalt keerulisi aegu fiskaalse jätkusuutlikkuse jaoks ning endiselt haavatavat finantssektorit majanduskriisi järgse seiskunud globaliseerumise ja turumajandussüsteemi vähenenud toetuse kontekstis. ELi majanduse suhteline konkurentsivõime ähvardab jätkuvalt kahaneda, arvestades Hiina ja muude maailma majandusjõudude esile kerkimist.

Auditiülesannete valikul ja tulevikuks soovituste sõnastamisel võtame arvesse kõiki eespool loetletud tegureid.