-->

Kultuur ja haridus

 

Haridusse investeerimine on keskse tähtsusega, et suurendada tööviljakust ja soodustada kutsealast arengut ning majanduskasvu. Seda silmas pidades on Euroopa Sotsiaalfond eraldanud haridusmeetmete toetamiseks aastatel 2014–2020 ligikaudu 34 miljardit eurot. Haridusteemat on käsitletud paljudes meie tööhõive ja sotsiaalpoliitika valdkonna aruannetes.

ELi audiitoritena vaatame ka tulevikku, et aidata lahendada peamisi küsimusi, millega EL tulevikus silmitsi seisab. Prognoosime mitmeid suundumusi, mis muudavad hariduse praegust olemust. Digitaalne kirjaoskus muutub veelgi olulisemaks ja seetõttu peab haridussektor oma õppekavad uuesti läbi mõtlema. Vanemate põlvkondade ebapiisavate tehniliste oskuste probleemi võib veelgi süvendada haridussüsteem, milles ei ole piisavalt arvesse võetud meie muutuva tänapäevase ühiskonna vajadusi.

Auditiülesannete valikul ja tulevikuks soovituste sõnastamisel võtame arvesse kõiki eespool loetletud tegureid.