-->

Maksuküsimused

 

FISCi ja kontrollikoja ühine ülesanne on töötada selle nimel, et saavutada rahaliselt vastutustundlik ja läbipaistev EL, kus kodanike finantshuvid on kaitstud. Õiglane ja tõhus maksustamine kogu ühtsel turul suurendab maksumaksjate kindlustunnet ning edendab investeeringuid ja konkurentsi.

ELi audiitoritena vaatame me tulevikku, et aidata lahendada peamisi küsimusi, millega EL tulevikus silmitsi seisab, sealhulgas maksuküsimustes.