-->

Välisasjad

EL on üleilmne osaleja ja kavandatud uues ELi eelarves aastateks 2021–2027 nähakse ette välistegevuse rahastamise märkimisväärne suurendamine ligikaudu 123 miljardi euroni. Meie selles valdkonnas koostatud aruannetes vaadeldakse kulutusi konkreetsetes riikides ja käsitletakse valdkondadevahelisi küsimusi.

ELi audiitoritena vaatame ka tulevikku, et aidata lahendada peamisi küsimusi, millega EL tulevikus silmitsi seisab. Reeglitepõhine rahvusvaheline kord on üha suurema surve all ning Euroopast on saamas koostööl põhineva mitmepoolsuse, inimõiguste ja liberaalsete väärtuste kaitsja. Paljud eksperdid prognoosivad, et 21. sajandi geostrateegilist maastikku kujundab autokraatia ja demokraatia vaheline võistlus. Autoritaarsed riigid püüavad üha enam õõnestada selliseid demokraatlikke aluspõhimõtteid nagu õigusriik ja inimõiguste kaitse.

Auditiülesannete valikul ja tulevikuks soovituste sõnastamisel võtame arvesse kõiki eespool loetletud tegureid.