-->

Tööstus, teadusuuringud ja energeetika

Suur osa meie tööst kattub tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni huvidega sellistes valdkondades nagu innovatsioon, teadus- ja arendustegevus, VKEd, energeetika ja digitaalne turg.

ELi audiitoritena vaatame ka tulevikku, et aidata lahendada peamisi küsimusi, millega EL tulevikus silmitsi seisab. Kujunemisjärgus tehnoloogiad muudavad seda, kuidas majandus toimib ning kuidas inimesed töötavad ja elavad. Automatiseerimine ja tehisintellekt ähvardavad muuta majandust kiiremini, kui ühiskond suudab sellega kohaneda. Lähitulevikus toetavad masinad üha enam avaliku sektori otsuste tegemist inimeste ja ettevõtete kohta või teevad neid otsuseid lausa iseseisvalt. Plahvatusliku kiirusega arenevate genoomi muutmise võimaluste tõttu on vaja leida tasakaal selle potentsiaali kasutamise ja kuritarvitamise vältimise vahel.

Auditiülesannete valikul ja tulevikuks soovituste sõnastamisel võtame arvesse kõiki eespool loetletud tegureid.