-->

Inimõigused

Sellised väärtused nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine on sätestatud ELi aluslepingutes.

ELi audiitoritena vaatame ka tulevikku, et aidata lahendada peamisi küsimusi, millega EL tulevikus silmitsi seisab. 21. sajandi geostrateegilist maastikku kujundab autokraatia ja demokraatia vaheline võistlus. Reeglitepõhine rahvusvaheline kord on üha suurema surve all ning Euroopast on saamas koostööl põhineva mitmepoolsuse, inimõiguste, õigusriigi põhimõtte ja demokraatlike väärtuste kaitsja. Autoritaarsed riigid õõnestavad üha enam selliseid demokraatlikke aluspõhimõtteid nagu õigusriik ja inimõiguste kaitse.

Auditiülesannete valikul ja tulevikuks soovituste sõnastamisel võtame arvesse kõiki eespool loetletud tegureid.