-->

Tööhõive ja sotsiaalküsimused

 

Meie aruannetes on käsitletud mitut töökohtade loomise ja sotsiaalse õigluse valdkonna teemat.

ELi audiitoritena vaatame ka tulevikku, et aidata lahendada peamisi küsimusi, millega EL tulevikus silmitsi seisab. ELi tööturul on varasematest kohandustest tingitud probleeme, sealhulgas pikaajaline ja noorte töötus; madala kvaliteediga, osalise tööajaga ja ajutine töö ning demograafiliste muutuste ja rände mõju. Tehnoloogia areng nõuab uusi oskusi ja töötajate tehniliste oskuste puudumine on Euroopas üha süvenev probleem, eriti keskealiste ja vanemate inimeste puhul. Samal ajal on 2020. aastaks rohkem kui pool tööjõust kasvanud üles ühendatuse ja liikuvuse tingimustes.

Auditiülesannete valikul ja tulevikuks soovituste sõnastamisel võtame arvesse kõiki eespool loetletud tegureid.