-->

Regionaalareng

Ühtekuuluvuspoliitika moodustab märkimisväärse osa ELi eelarve kulutustest ja paljude liikmesriikide avaliku sektori investeeringutest. Oleme korrapäraselt avaldanud aruandeid ühtekuuluvusvaldkonna rakenduskavade ja projektide kavandamise, rakendamise ja järelevalve kohta.

ELi audiitoritena vaatame ka tulevikku, et aidata lahendada peamisi küsimusi, millega EL tulevikus silmitsi seisab. Majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus on ELi jaoks väga oluline. Suur ja kasvav ebavõrdsus võib kahjustada meie ühiskonda mitmes mõttes ning muu hulgas aeglustada majanduskasvu ja vähendada ühtekuuluvust. Lähiaastatel pööratakse üha suuremat tähelepanu ühtekuuluvus- ja maaelu arengu poliitika tulemuslikkuse ja tõhususe suurendamisele, et vähendada piirkondlikku ebavõrdsust. Samal ajal toetab ühtekuuluvuspoliitika ka muid ELi poliitikaeesmärke ning programmiperioodil 2021–2027 seotakse need kulutused üha enam Euroopa poolaastaga.

Auditiülesannete valikul ja tulevikuks soovituste sõnastamisel võtame arvesse kõiki eespool loetletud tegureid.