-->

Areng

Euroopa Liit on maailma suurim arenguabi andja. Meie auditiaruannetes vaadeldi kulutusi konkreetsetes riikides ja käsitleti valdkondadevahelisi küsimusi.

ELi audiitoritena vaatame ka tulevikku, et aidata lahendada peamisi küsimusi, millega EL tulevikus silmitsi seisab. Lääneriikide suhteline tähtsus praegu väheneb, samas kui teised riigid, nagu Hiina ja India, mängivad rahvusvahelises poliitikas üha suuremat rolli, mõjutades globaalset energia-, kliima-, julgeoleku-, kaubandus- ja arengupoliitikat. Stabiilsus ja majandusareng on olulised, et vähendada Aafrikast tulenevat rändesurvet Euroopas; see on ka üks põhjus, miks ELi poliitika eesmärk on vähendada pingeid Aafrika riikide sees ja nende vahel. Samal ajal ohustab uute osalejate esilekerkimine ELi traditsioonilist majanduslikku rolli kõnealuses geograafilises piirkonnas.

Auditiülesannete valikul ja tulevikuks soovituste sõnastamisel võtame arvesse kõiki eespool loetletud tegureid.