-->

Õigus

Meie liit on rajatud ühistele väärtustele ja õigusriigi põhimõttele. Jagame Euroopa Parlamendiga arusaama, et olemasolevad ELi tasandi mehhanismid peaksid tagama, et ELi õigusaktid ja ELi rahastamine käivad käsikäes. Paremad õigusaktid ja tõhusus ning kulutustele vastav tulu poliitika ja programmide elluviimisel on ühe medali kaks külge.

ELi audiitoritena vaatame ka tulevikku, et aidata lahendada peamisi küsimusi, millega EL tulevikus silmitsi seisab. Järgnevatel aastatel ootame Euroopa Komisjonilt, Euroopa Parlamendilt ja nõukogult, et nad jätkaksid parema õigusloome põhimõtete kohaldamist ELi õigusloomes. Samal ajal tekitavad uued tehnoloogiad ja teaduse areng poliitikakujundajate jaoks õiguslikke, eetilisi ja sotsiaalseid küsimusi. Arvestades tehisintellekti arengut ja genoomi muutmist, suureneb eetiliste dilemmade arv ning õigusraamistik ei pruugi olla alati võimeline sellega sammu pidama. Andmeanalüüsi suurem kasutamine koormab nii õigus- kui ka reguleerivat raamistikku.

Auditiülesannete valikul ja tulevikuks soovituste sõnastamisel võtame arvesse kõiki eespool loetletud tegureid.