-->

Põhiseadus

Põhiseaduskomisjoni muret Euroopa integratsiooniprotsessi institutsiooniliste aspektide pärast ja meie tööd ELi finantsjuhtimise teemadel võib pidada teineteist täiendavaks.

ELi audiitoritena vaatame ka tulevikku, et aidata lahendada peamisi küsimusi, millega EL tulevikus silmitsi seisab. Inimeste ootused avaliku sektori teenuste suhtes üha kasvavad; selle põhjuseks on valitsuste töö suurem läbipaistvus, mis on võimalik tänu veebimeedia levikule, aga ka innovatsioon ja raha efektiivsem kasutamine muudes eluvaldkondades. Valitsuste ja ELi suurema avatuse suhtes seatud ootusi on eriti keeruline täita, arvestades institutsioonide ja kodanike tajutavat kaugust üksteisest.

Auditiülesannete valikul ja tulevikuks soovituste sõnastamisel võtame arvesse kõiki eespool loetletud tegureid.