-->

Julgeolek ja kaitse

 

Ebastabiilsema geopoliitilise korra ja uute julgeolekuohtude tõttu on avalikkuse huvi kaitsetemaatika vastu liikmesriikides väga suur. Komisjon lõi programmitöö perioodiks 2021–2027 Euroopa Kaitsefondi, et toetada ELi kaitsevaldkonna koostööprojekte lisaks liikmesriikide enda kaitse-eelarvetele.

ELi audiitoritena vaatame ka tulevikku, et aidata lahendada peamisi küsimusi, millega EL tulevikus silmitsi seisab. Kolm aastakümmet pärast külma sõja lõppu ohustavad üha ebakindlamat maailma uut tüüpi asümmeetrilised julgeolekuohud. Selliste ohtude põhjuseks on terrori- ja muud äärmusrühmitused, kuritegelikud organisatsioonid ja vaenulikud riigid; lisaks kujutavad endast ohtu ka pandeemiad. EL ei ole praegu piisavalt valmistunud sellisteks julgeolekuprobleemideks nagu küberturvalisus, hübriidsõda ja sotsiaalmeedia kasutamine relvana. Samal ajal on ELil ja selle liikmesriikidel keerulisem sõlmida mitme- või kahepoolseid kokkuleppeid ning eurooplased peavad oma julgeolekut ja kaitset juhtima ja rahastama.

Auditiülesannete valikul ja tulevikuks soovituste sõnastamisel võtame arvesse kõiki eespool loetletud tegureid.