-->

Kalandus

ELi ühise kalanduspoliitika keskne eesmärk on tagada, et kalavarud ja kalandussektor oleksid keskkonnaalaselt, majanduslikult ja sotsiaalselt pikaajaliselt jätkusuutlikud.

ELi audiitoritena vaatame ka tulevikku, et aidata lahendada peamisi küsimusi, millega EL tulevikus silmitsi seisab. Ookeanid ja mered on olulised loodusressursid, kuid nende ökoloogilist jätkusuutlikkust ohustavad reostus, jätkusuutmatu ja ebaseaduslik kalapüük ning kliimamuutustest häiritud ökosüsteemid.

Auditiülesannete valikul ja tulevikuks soovituste sõnastamisel võtame arvesse kõiki eespool loetletud tegureid.