-->

Rahvusvaheline kaubandus

ELi tolliliidust on saanud maailma suurim kaubandusblokk. Meie aruannetes keskenduti nii füüsilisele taristule, mis lihtsustab ELi kaubandust ülejäänud maailmaga, kui ka selle aluseks olevatele finantsmenetlustele.

ELi audiitoritena vaatame ka tulevikku, et aidata lahendada peamisi küsimusi, millega EL tulevikus silmitsi seisab. Rahvusvahelised reeglid, vabakaubandus ja mitmepoolsus on ELi kesksed põhimõtted. Uus majandusdünaamika võib tähendada, et EL peab oma kaubandussuhteid kohandama, edendama oma kaubandussuhete põhiväärtusi ja muutuma maailmamajanduses konkurentsivõimelisemaks; vastasel juhul on oht, et liidu väliskaubandus võib väheneda.

Auditiülesannete valikul ja tulevikuks soovituste sõnastamisel võtame arvesse kõiki eespool loetletud tegureid.