Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 18/2014: EuropeAidin arviointijärjestelmä ja tulospainotteinen seurantajärjestelmä

Erityiskertomus nro 18/2014: EuropeAidin arviointijärjestelmä ja tulospainotteinen seurantajärjestelmä

Finnish icpdf.png 720 KB
11.12.2014

Arviointi ja tulosperusteinen seuranta ovat osa tuloksiin kohdistuvaa EuropeAidin tilivelvollisuuskehystä. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että EuropeAidin arviointijärjestelmät ja tulosperusteiset seurantajärjestelmät eivät ole riittävän luotettavia. Arviointi ja tulosperusteinen seuranta on yleisesti ottaen järjestetty hyvin. Järjestelmien suunnittelussa ja täytäntöönpanossa esiintyy kuitenkin joitakin puutteita, jotka heikentävät EuropeAidin valmiuksia arvioida EU:n toimintapolitiikan tuloksia ja raportoida niistä.