Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 29/2016: Yhteinen valvontamekanismi – hyvä alku, mutta lisäparannuksia kaivataan

Finnish icpdf.png 2 MB
18.11.2016

EU:n johtajat päättivät vuonna 2012, että euroalueen pankit asetettaisiin yhteisen valvontamekanismin (YVM) alaiseen valvontaan. Valvontamekanismissa annettiin keskeinen rooli Euroopan keskuspankille, mutta myös kansallisten toimivaltaisten viranomaisten vastuulle tuli monia tehtäviä. Tässä kertomuksessa tarkastellaan, miten EKP perusti YVM:n ja organisoi sen työt ja millaisia haasteita valvontamekanismi joutuu kohtaamaan.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa ilmeni, että monimutkainen valvontarakenne onnistuttiin luomaan suhteellisen nopeasti. Uuden järjestelmän monimutkaisuus on kuitenkin myös haaste, sillä järjestelmä on liian riippuvainen kansallisten valvontaviranomaisten resursseista. Näin ollen EKP:llä on kokonaisvastuustaan huolimatta liian vähän valtaa vaikuttaa eräisiin pankkivalvonnan tärkeisiin osatekijöihin.

EKP:n toimittamat tiedot olivat kuitenkin riittämättömiä ja tilintarkastustuomioistuin pystyi niiden perusteella arvioimaan vain osittain, hallinnoiko Euroopan keskuspankki YVM:ää tehokkaasti hallinnon ja ohjauksen, muun kuin paikalla tehtävän valvonnan ja paikalla tehtävien tarkastusten osalta.