Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 32/2016: EU:n tuki Ukrainalle

Finnish icpdf.png 830 KB
07.12.2016

Tilintarkastustuomioistuin arvioi tässä kertomuksessa, oliko komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon tuki vaikuttavaa pyrittäessä tukemaan hyvän hallintotavan kehittämistä Ukrainassa julkistalouden hallinnoinnin ja korruption torjunnan aloilla sekä kaasualalla kaudella 2007–2015.

EU:n Ukrainalle antama tuki on ollut kaiken kaikkiaan osittain vaikuttavaa mainituilla kolmella alalla. EU:n tuella oli vuoteen 2014 saakka vähäinen vaikutus. Uudistukset saivat uutta lisäpontta vuodesta 2014 alkaen, mutta saavutetut tulokset ovat toistaiseksi olleet hauraita. Tässä kertomuksessa annetaan viisi EU-tuen parantamiseen tähtäävää suositusta.