Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 17/2017: Komission puuttuminen Kreikan rahoituskriisiin

Finnish icpdf.png 1 MB
16.11.2017

Tilintarkastustuomioistuin tutki, miten Euroopan komissio on hallinnoinut kolmea Kreikan talouden sopeutusohjelmaa. Tarkastelussa kiinnitettiin huomiota käytössä olleiden erilaisten rahoitustukivälineiden institutionaaliseen rakenteeseen. Käynnissä olevan ohjelman osalta tarkastuksessa keskityttiin ainoastaan rakenteellisiin näkökohtiin. Ensimmäisen ohjelman (Kreikan lainajärjestely) rahoitus vuonna 2010 oli 110 miljardia euroa, toisen ohjelman (ERVV, 2012) rahoitus 172,6 miljardia euroa ja kolmannen (EVM, 2015) rahoitus oli 86 miljardia euroa. Vuoden 2017 puolivälissä Kreikka tarvitsee yhä ulkoista rahoitustukea, ja tilintarkastustuomioistuin totesi, että ohjelmien tavoitteet saavutettiin vain rajallisesti. Ohjelmien rakenne mahdollisti kaiken kaikkiaan Kreikan uudistuksen edistymisen, mutta tilintarkastustuomioistuin havaitsi niissä heikkouksia. Tilintarkastustuomioistuin esittää joukon suosituksia komissiolle tulevia tukiohjelmia varten.