Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 15/2018: Sisäisten turvallisuusjoukkojen valmiuksien parantaminen Nigerissä ja Malissa: vain vähäistä ja hidasta edistymistä

Finnish icpdf.png 3 MB
14.06.2018

Niger ja Mali ovat Länsi-Afrikassa sijaitsevia hauraita valtioita, joiden turvallisuutta uhkaavat terroristiryhmät, rajojen turvattomuus ja laiton muuttoliike. EU on pyrkinyt vastaamaan näihin uhkiin perustamalla YTPP-operaation Nigeriin vuonna 2012 ja Maliin vuonna 2014. Operaatioiden avulla parannetaan sisäisten turvallisuusjoukkojen valmiuksia tarjoamalla koulutusta, neuvontaa ja varusteita. EU on myöntänyt EUCAP Sahel Niger operaatioon 69 455 000 euroa vuosina 2012–2017 ja EUCAP Sahel Mali operaatioon 66 475 000 euroa vuosina 2014–2017. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että operaatiot onnistuivat tehtävässään joiltakin osin, mutta edistyminen oli hidasta. Syynä tähän olivat operaatioiden vaikeat työskentelyolosuhteet mutta myös operatiiviset hankaluudet. Tilintarkastustuomioistuimen suositusten tarkoituksena on parantaa operatiivista tehokkuutta, kestävyyttä ja seurantaa.