Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 27/2018: Turkin-pakolaisavun koordinointiväline: tuki on hyödyllistä, mutta parannuksia tarvitaan, jotta rahoille saadaan enemmän vastinetta

Finnish icpdf.png 3 MB
13.11.2018

Turkin-pakolaisavun koordinointiväline on EU:n vastaus Eurooppa-neuvoston kehotukseen myöntää merkittävää lisärahoitusta Turkissa olevien pakolaisten tukemiseen. Väline on mekanismi, jonka avulla koordinoidaan ja sujuvoitetaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden myöntämää tukea. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa tutkittiin, tuettiinko koordinointivälineellä Turkissa olevia pakolaisia vaikuttavasti. Tarkastuksessa keskityttiin koordinointivälineen hallinnointiin ja välineen humanitaarisessa osassa tähän mennessä saavutettuihin tuloksiin. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että Turkin-pakolaisavun koordinointivälineessä otettiin haastavassa tilanteessa nopeasti käyttöön kolme miljardia euroa, jotta pakolaiskriisiin pystyttiin vastaamaan ripeästi. Koordinointivälineessä ei kuitenkaan täysin saavutettu sille asetettua tavoitetta koordinoida kyseisiä toimia vaikuttavasti. Tarkastetuissa hankkeissa annettiin hyödyllistä tukea pakolaisille; useimmat hankkeet tuottivat suunnitellut tuotokset, mutta puolessa niistä odotettuja tuloksia ei ole vielä saavutettu. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että käteisavustushankkeiden tehokkuudessa on vielä parantamisen varaa. Näin ollen tilintarkastustuomioistuin toteaa, että koordinointiväline olisi voinut olla vaikuttavampi ja se voisi tarjota enemmän vastinetta rahoille.