Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 35/2018: Valtiosta riippumattomien järjestöjen toteuttaman EU rahoituksen avoimuus: lisätoimia tarvitaan

Finnish icpdf.png 2 MB
18.12.2018

Valtiosta riippumattomat järjestöt (NGO) ovat tärkeitä toimijoita EU:n talousarvion toteuttamisessa. Vuosina 2014–2017 komissio sitoi arviolta 11,3 miljardia euroa rahoitusta valtiosta riippumattomien järjestöjen toteutettavaksi monilla EU:n eri politiikanaloilla. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa tutkittiin valtiosta riippumattomien järjestöjen toteuttaman EU-rahoituksen avoimuutta. Tarkastuksessa keskityttiin erityisesti ulkoisten toimien alaan, koska suurin osa valtiosta riippumattomien järjestöjen toteuttamasta EU-rahoituksesta kohdistuu kaikista politiikanaloista juuri tälle alalle. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että tapa, jolla komissio määrittelee yhteisöjä valtiosta riippumattomiksi järjestöiksi järjestelmissään, ei ole luotettava. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että komissio valitsi valtiosta riippumattomien järjestöjen johtamat hankkeet yleensä avoimuuden periaatetta noudattaen. Joidenkin tarkastettujen YK:n elinten kohdalla valtiosta riippumattomien järjestöjen valintaprosessit eivät kuitenkaan olleet läpinäkyviä. Komissio ei aina kerää ja tarkasta kattavia tietoja kaikista tukea saavista valtiosta riippumattomista järjestöistä. Valtiosta riippumattomien järjestöjen toteuttamaa EU-rahoitusta koskevia tietoja julkaistaan useissa järjestelmissä, mutta julkistettuja tietoja on vähän. Tilintarkastustuomioistuin totesi, ettei komissio ollut riittävän avoin valtiosta riippumattomien järjestöjen toteuttaman EU-rahoituksen osalta ja että avoimuuden lisääminen vaatii vielä lisätoimia. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin esittää joukon suosituksia, joiden tarkoituksena on lisätä valtiosta riippumattomien järjestöjen toteuttaman EU-rahoituksen avoimuutta.