Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 01/2019: EU:n varainkäyttöön liittyvien petosten torjunta: toimia tarvitaan

Finnish icpdf.png 3 MB
10.01.2019

EU:n taloudellisten etujen suojaaminen petoksilta kuuluu Euroopan komission keskeisiin tehtäviin. Komission pääosastot, toimeenpanovirastot sekä petostentorjuntavirasto (OLAF) tekevät yhteistyötä lukuisten muiden organisaatioiden, kuten jäsenvaltioiden viranomaisten ja tulevan Euroopan syyttäjänviraston (EPPO), kanssa.

Tilintarkastustuomioistuin arvioi tarkastuksessaan, hallitseeko komissio EU:n talousarviota uhkaavien petollisten menettelyjen riskiä asianmukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että komissiolla ei ole kattavia ja vertailukelpoisia tietoja EU:n varojen käyttöön liittyvien havaittujen petosten määrästä. Komissio ei myöskään ole tähän mennessä arvioinut, kuinka paljon petoksia jää havaitsematta, eikä analysoinut tarkasti, miksi talouden toimijat syyllistyvät petollisiin menettelyihin. Tämä vähentää EU:n taloudellisten etujen suojaamiseen petoksilta tarkoitettujen komission strategisten suunnitelmien käytännön arvoa ja vaikuttavuutta.

Nykyinen käytäntö, jonka mukaan OLAFin suorittamien petosepäilyjä koskevien hallinnollisten tutkimusten jälkeen on suoritettava rikostutkinta kansallisella tasolla, vie lukuisissa tapauksissa paljon aikaa, mikä heikentää syytteeseenpanomahdollisuuksia. Lisäksi OLAFin lopullisissa kertomuksissa ei anneta riittävästi tietoa niin, että aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperintä voitaisiin sillä perusteella käynnistää. OLAFin tutkimukset ovat johtaneet epäiltyjen petoksentekijöiden syytteeseenpanoon alle puolessa tapauksista, ja vajaa kolmasosa aiheettomasti maksetuista EU:n varoista on saatu perittyä takaisin.