Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 02/2019: Elintarvikkeiden kemialliset vaarat: EU:n elintarvike-turvallisuuspolitiikka suojelee meitä, mutta siihen liittyy haasteita

Finnish icpdf.png 3 MB
15.01.2019

Elintarviketurvallisuus on EU:lle ensisijaisen tärkeää ja vaikuttaa kaikkiin kansalaisiin. EU pyrkii suojelemaan kansalaisiaan elintarvikkeisiin mahdollisesti liittyviltä vaaroilta. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti, onko EU:n elintarviketurvallisuusmalli vakaalla pohjalla etenkin kemiallisten vaarojen osalta ja toteutetaanko sitä tarkoituksenmukaisesti. Se havaitsi, että malli on vakaalla pohjalla, se otetaan huomioon maailmanlaajuisesti ja EU:n kansalaiset hyötyvät elintarviketurvan alalla maailman korkeimpiin kuuluvasta varmuustasosta. Tilintarkastustuomioistuin totesi kuitenkin myös, että EU:n elintarviketurvallisuusmalli on nykyisin ylikuormitettu ja sillä on vastassaan tiettyjä haasteita. Tilintarkastustuomioistuin antaa komissiolle suosituksia siitä, miten näihin haasteisiin voidaan vastata ja kuinka elintarviketurvallisuusmallista saadaan vieläkin toimivampi.