Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2018

Finnish icpdf.png 19 MB
08.10.2019

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa joka vuosi EU:n talousarvion tulot ja menot ja antaa lausunnon tilinpäätöksen luotettavuudesta sekä tulo- ja menotapahtumien sääntöjenmukaisuudesta.

Vuonna 2018 EU:n menot olivat yhteensä 156,7 miljardia euroa. Menojen osuus EU:n bruttokansantulosta on yksi prosentti. Niiden määrä vastaa noin kahta prosenttia EU:n jäsenvaltioiden julkisten menojen kokonaismäärästä. Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat EU:n talousarviosta vuosittain seitsenvuotisen rahoituskehyksen pohjalta.

Talousarviovarojen asianmukaisesta käytöstä vastaa ensisijaisesti Euroopan komissio, mutta myös muut EU:n toimielimet ja elimet kantavat siitä vastuunsa. EU ja jäsenvaltiot hallinnoivat kuitenkin yhdessä noin kahta kolmasosaa menoista. Nämä ovat pääasiassa luonnonvarojen ja koheesiopolitiikan alan menoja.

Tarkastajamme testaavat tapahtumien joukosta poimittuja otoksia ja esittävät tilastollisia arvioita siitä, kuinka paljon tuloissa ja eri menoaloilla (toimintalohkoryhmissä) on virheitä.