EU audit in brief|7fec41b4-43aa-486a-a6ee-f45f8005560f;Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

2018 Yhteenveto varainhoitovuoden EU-tarkastuksesta

Finnish icpdf.png 11 MB
08.10.2019

Tietoa varainhoitovuoden 2018 EU-tarkastusta koskevasta yhteenvedosta

Yhteenvedossa varainhoitovuoden 2018 EU tarkastuksesta luodaan katsaus tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksiin vuodelta 2018 (EU:n yleistä talousarviota koskeva vuosikertomus ja Euroopan kehitysrahastoa koskeva vuosikertomus). Niissä esitetään tarkastuslausuma varainhoitovuoden tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Lisäksi yhteenvedossa kuvataan tilintarkastustuomioistuimen keskeiset havainnot EU:n talousarvion ja Euroopan kehitysrahaston tulojen ja tärkeimpien menoalojen osalta. Yhteenveto sisältää myös havainnot talousarvio- ja varainhallinnosta, tuloksellisuustietojen hyödyntämisestä sekä tilintarkastustuomioistuimen aiempien suositusten seurannasta.

Kertomukset ovat kokonaisuudessaan saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla www.eca.europa.eu ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on EU:n riippumaton ulkoinen tarkastaja. Tilintarkastustuomioistuin varoittaa riskeistä, antaa varmuuden, tuo esiin puutteita ja hyviä käytäntöjä sekä opastaa EU:n päätöksentekijöitä ja lainsäätäjiä EU:n toimintalinjojen ja ohjelmien hallinnoinnin parantamisessa. Tilintarkastustuomioistuin varmistaa työllään, että EU:n kansalaiset tietävät, miten heidän rahojaan käytetään.