Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 15/2019: Vuoden 2014 henkilöstöuudistuspaketin täytäntöönpano komissiossa – suuria säästöjä, mutta myös seurauksia henkilöstölle

Finnish icpdf.png 2 MB
24.09.2019

​Henkilöstösäännöt muodostavat puitteet EU:n toimielinten,
elinten ja virastojen virkamiesten ja muun henkilöstön
työskentelylle. Vuonna 2004 toteutetun ensimmäisen laajan
uudistukseen jälkeen henkilöstösääntöjä tarkistettiin
jälleen vuonna 2014. Tavoitteena oli vähentää EU:n
henkilöstömenoja ja virtaviivaistaa edelleen EU:n
virkamieskuntaa. Tilintarkastustuomioistuin perehtyi
komissiossa vuonna 2014 toteutettuihin uudistuksiin ja
totesi, että niiden avulla oli saatu aikaan huomattavia
pitkän aikavälin säästöjä. Vaikka komission työvoiman
monimuotoisuus ja joustavuus on lisääntynyt, muutosten
todellinen vaikutus henkilöstöhallinnon parantamiseen on
ollut melko rajallinen. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi
myös, että vuoden 2014 henkilöstöpaketti on heikentänyt
komission houkuttelevuutta työantajana. Tulevien
haasteiden ratkaisemiseksi komission työvoiman
seurannassa olisi kiinnitettävä enemmän huomiota esiin
nouseviin riskeihin.
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus
(annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan
nojalla).