Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Katsaus nro 09/2019: Puolustusalan toimintaEuroopassa

Finnish icpdf.png 2 MB
12.09.2019

Puolustus on jäsenvaltioiden kansallisen itsemääräämisoikeuden ytimessä oleva erityinen ala. EU:n tasolla puolustukseen liittyvä toiminta on ollut vähäistä aivan viime aikoihin asti. EU on kuitenkin reagoinut uuden globaalin ympäristön tuomiin haasteisiin käynnistämällä uusia puolustukseen liittyviä aloitteita jäsenvaltioiden välisen yhteistyön edistämiseksi. Tämä on tuonut puolustuksen selkeästi myös tilintarkastustuomioistuimen vastuualueelle, koska EU:n uusiin tavoitteisiin ja aloitteisiin liittyvän rahoituksen merkittävä ja nopea kasvu sisältää tuloksellisuusriskejä.

Siksi tilintarkastustuomioistuin on laatinut tämän katsauksen. Se ei ole tarkastus vaan analyyttinen katsaus, joka perustuu aiheesta julkaistujen asiakirjojen tutkimiseen ja EU:n ja muiden toimielinten ja elinten työntekijöiden haastatteluihin. Siinä keskitytään erityisesti i) puolustusalan oikeudelliseen, institutionaaliseen ja taloudelliseen kehykseen sekä ii) jäsenvaltioiden puolustusvoimavaroja ja teollisuutta koskevaan tilanteeseen. Katsauksen tarkoituksena on perehtyä EU:n puolustusyhteistyön nykyiseen tilaan ja ottaa esiin joitakin suurimpia riskejä, jotka liittyvät EU:n uuteen tavoitetasoon ja viime vuosina laadittuihin puolustukseen liittyviin aloitteisiin.

Puolustusvalmiuden parantaminen Euroopassa edellyttää muutakin kuin sanoja ja vaatii todellisten aloitteiden vaikuttavaa täytäntöönpanoa, jotta voidaan tukea kilpailukykyistä Euroopan puolustusteollisuutta ja parantaa jäsenvaltioiden sotilaallisia voimavaroja täysin Naton kanssa yhteensopivasti. Viime kädessä EU:n menestyminen ja tulevaisuus puolustusalalla ovat täysin riippuvaisia jäsenvaltioiden poliittisesta tahdosta, koska niillä on keskeinen asema Euroopan puolustusrakenteessa.