Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 17/2019: Keskitetysti hallinnoidut EU:n toimet riskipääoma-alalla: lisäohjaus tarpeen

Finnish icpdf.png 2 MB
24.10.2019

EU osoittaa riskipääomarahastoihin varoja, jotka on tarkoitettu pääasiassa startup-yrityksiä ja innovatiivisia uusia yrityksiä koskeviin sijoituksiin. Tarkastuksessa arvioitiin kuutta keskitetysti hallinnoitua toimea, joita on toteutettu vuodesta 1998. EIR hallinnoi näitä toimia komission puolesta. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komissio kasvatti vuosien mittaan rahoitustukeaan arvioimatta täydellisesti markkinoiden tarpeita ja hyödyntämisvalmiuksia. Komission investointistrategia ei ollut kattava, eivätkä vähemmän kehittyneet riskipääomamarkkinat juurikaan hyötyneet toimista. EIR:n menettelyjä olisi myös syytä virtaviivaistaa ja kehittää.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus.