Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Erityiskertomus nro 18/2019: Kasvihuonekaasupäästöt EU:ssa: raportointi hyvällä tasolla, mutta parempi käsitys tulevista päästövähennyksistä on tarpeen

Finnish icpdf.png 2 MB
20.11.2019

EU osallistuu maailmanlaajuisiin ponnisteluihin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, ja EU:n tavoitteena on leikata omia päästöjään 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.

Komission vastuulla on tarkastaa jäsenvaltioiden ilmoittamat tiedot, jotka koskevat niiden nykyisiä ja ennustettuja päästöjä, sekä ehdottaa EU:n toimintapolitiikkoja ja toimenpiteitä päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että EU:n päästötiedot raportoidaan asianmukaisesti mutta EU tarvitsee paremman käsityksen tulevista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä.

Tilintarkastustuomioistuimen suositusten tarkoituksena on kehittää komission kasvihuonekaasupäästötietojen tarkastusprosessia maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsätalouden aloilla (LULUCF-alat) sekä parantaa tulevia päästövähennyksiä koskevaa kehystä.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus.