Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 20/2019: EU:n rajavalvontaa tukevat tietojärjestelmät – tehokas väline, mutta tietojen ajantasaisuuteen ja täydellisyyteen on kiinnitettävä enemmän huomiota

Finnish icpdf.png 2 MB
11.11.2019

Rajatarkastusten poistaminen Schengen-alueen sisärajoilta lisäsi alueen ulkorajojen tehokkaan valvonnan merkitystä. EU on perustanut useita tietojärjestelmiä rajavartijoiden avuksi Schengen-alueen ulkorajojen valvonnassa. Tilintarkastustuomioistuin tutki, tukevatko EU:n tärkeimmät sisäisen turvallisuuden tietojärjestelmät rajatarkastuksia tehokkaasti. Tarkastuksessa havaittiin, että rajavartijat käyttävät järjestelmiä entistä enemmän ja tukeutuvat niihin rajatarkastuksissa. Järjestelmistä kuitenkin puuttuu tällä hetkellä joitakin tietoja, ja osa tiedoista on joko puutteellisia tai niitä ei ole syötetty järjestelmään ajoissa. Tämä vähentää joidenkin rajatarkastusten tehokkuutta. Tilintarkastustuomioistuin esittää joukon suosituksia, jotka koskevat esimerkiksi tietojen laadunvalvontamenettelyjen parantamista sekä tietokantaan tapahtuvan tietojen syöttämiseen ja havaittujen puutteiden korjaamiseen liittyvien viiveiden vähentämistä.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus.