Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 24/2019: Muuttajien turvapaikka-, siirto- ja palauttamismenettelyt: Aika puuttua tehokkaammin tavoitteiden ja tulosten välisiin eroihin

Finnish icpdf.png 4 MB
13.11.2019

Tässä tarkastuksessa tilintarkastustuomioistuin arvioi, oliko EU:n rahoittamien Kreikalle ja Italialle kohdennettujen tukitoimien tavoitteet saavutettu ja olivatko turvapaikka- ja palauttamismenettelyt vaikuttavia ja nopeita. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin arvioi, oliko väliaikaisten hätätilanteissa sovellettavien siirtojärjestelmien tavoitearvot ja tavoite saavutettu. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että EU:n tuen tavoitteiden ja saavutettujen tulosten välillä on eroja. Hätätilanteissa sovellettavien siirtojärjestelmien tavoitearvoja ei saavutettu. Kreikan ja Italian viranomaisten valmiudet ovat parantuneet, mutta pitkät käsittelyajat ja pullonkaulat vaikuttavat silti edelleen turvapaikkamenettelyjen täytäntöönpanoon. Muun EU:n tapaan Kreikasta ja Italiasta toteutettujen palautusten määrä on pieni tässä kertomuksessa esiin tuotujen syiden vuoksi.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus.