Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 21/2019: Mikrobilääkeresistenssin torjunta: eläinalalla on edistytty, mutta mikrobilääkeresistenssin aiheuttama terveysuhka on edelleen haaste EU:lle

Finnish icpdf.png 4 MB
15.11.2019

Mikrobilääkeresistenssi on kasvava uhka koko maailman terveydelle. EU noudattaa tämän ongelman suhteen yhteinen terveys -lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon eläinten ja ihmisten terveys sekä ympäristökysymykset. Tilintarkastustuomioistuin selvitti, kuinka komissio ja asianomaiset EU:n virastot hallinnoivat tukea, jonka ne osoittavat jäsenvaltioiden toteuttamiin toimiin sekä mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi tehtävään, EU:n rahoittamaan tutkimukseen. Tilintarkastustuomioistuin tuli siihen tulokseen, että komission ja virastojen toimien avulla oli saatu aikaan jonkinasteista edistystä. Näyttöä siitä, että mikrobilääkeresistenssin aiheuttama terveysrasitus olisi pienentynyt, ei kuitenkaan juurikaan ole. Tilintarkastustuomioistuin antaa suosituksia, joilla pyritään siihen, että komissio vahvistaisi toimiaan mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi eli antaisi enemmän tukea jäsenvaltioiden kansallisille toimintasuunnitelmille, edistäisi mikrobilääkkeiden seurantaa ja näiden lääkkeiden maltillista käyttöä sekä lujittaisi strategioita, joilla vauhditetaan tutkimusta.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus.