Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 22/2019: Kansalliset julkisen talouden kehykset: EU:n vaatimuksia olisi edelleen tiukennettava ja niiden noudattamista olisi seurattava paremmin

Finnish icpdf.png 2 MB
04.12.2019

Tässä kertomuksessa arvioidaan, ovatko toimet, joita komissio on toteuttanut rahoituskriisin jälkeen EU:n jäsenvaltioiden julkisen talouden kehysten lujittamiseksi, tuottaneet odotettuja tuloksia. EU:n lainsäädäntötoimet ovat panneet kehityksen liikkeelle. Oikeudellista kehystä on kuitenkin myös vara parantaa, ja komissio on tähän mennessä saanut vain rajoitetun varmuuden siitä, että jäsenvaltiot soveltavat EU:n vaatimuksia asianmukaisesti. Lisäksi on olemassa riski siitä, että komissio ja riippumattomat finanssipolitiikan instituutiot arvioivat eri tavoin, ovatko jäsenvaltioiden vuotuiset ja keskipitkän aikavälin julkisen talouden suunnitelmat EU:n finanssipoliittisten sääntöjen mukaisia. Tämä voi vähentää EU:n finanssipoliittisen kehyksen vaikuttavuutta. Lisäksi Euroopan finanssipoliittisen komitean vaikuttavuutta rajoittavat komitean tämänhetkinen institutionaalinen rakenne sekä se, että komissio voi ilman asianmukaista selitystä jättää komitean neuvot huomiotta.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus.