Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 25/2019: Budjettitukitietojen laatu: puutteita joissakin indikaattoreissa ja vaihtelevansuuruisten erien maksuja koskevissa tarkastuksissa

Finnish icpdf.png 2 MB
12.12.2019

Budjettituki on EU:n tuen muoto, jossa siirretään rahaa kumppanimaan valtionkassaan edellyttäen, että kyseinen maa noudattaa sovittuja maksuedellytyksiä. Budjettitukimaksut suoritetaan joko kiinteämääräisinä tai vaihtelevansuuruisina erinä. Vaihtelevansuuruisista eristä maksetut määrät riippuvat siitä, mitä tuloksia kumppanimaat ovat saavuttaneet. Tuloksia mitataan ennalta määritellyillä tuloksellisuusindikaattoreilla. Euroopan tilintarkastustuomioistuin tutki, maksoiko komissio vaihtelevansuuruiset budjettitukierät relevanttien ja luotettavien tuloksellisuustietojen perusteella. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että kolmasosassa tarkastetuista tuloksellisuusindikaattoreista oli rakenteellisia puutteita, jotka mahdollistivat erilaiset tulkinnat tavoitteiden saavuttamisesta. Lisäksi komission arvio vaihtelevansuuruisia eriä koskevien indikaattorien täyttymisestä ei ollut aina luotettava. Tilintarkastustuomioistuin esittää joukon suosituksia, joiden tarkoituksena on parantaa indikaattoreiden muotoilua, lisätä tuotosindikaattoreiden käyttöä ja parantaa sellaisten tuloksellisuustietojen tarkistamista, joiden perusteella vaihtelevansuuruiset erät maksetaan.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus.