Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 09/2019: EU:n tuki Marokolle – tulokset ovat toistaiseksi vähäisiä

Finnish icpdf.png 3 MB
11.12.2019

Tässä tarkastuksessa arvioitiin EU:n Marokolle vuosina 2014–2018 antaman budjettituen vaikuttavuutta. Tarkastus kattoi budjettituen seuraavilla sektoreilla: terveys, sosiaaliturva, oikeus ja yksityissektorin kehittäminen. Tarkastuksessa tutkittiin komission toteuttamaa hallinnointia ja arvioitiin tavoitteiden saavuttamista. Komission mielestä budjettituki oli oikea valinta avun toimittamisen välineeksi. Tilintarkastustuomioistuin totesi kuitenkin, että budjettituen lisäarvo ja kyky tukea uudistuksia oli vähäinen, sillä tukea ei ollut kohdistettu optimaalisesti, sen täytäntöönpano oli heikkoa ja sen seuranta riittämätöntä. Keskeiset puutteet liittyivät indikaattoreiden suunnitteluun ja tulosten arviointiin. Tilintarkastustuomioistuin suositteleekin tuen kohdistamista harvemmille sektoreille, indikaattoreiden suunnittelun parantamista, maksuperusteiden tarkistusmenettelyjen vahvistamista ja toimintapoliittisen vuoropuhelun lujittamista.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus.