Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 08/2020: EU:n investoinnit kulttuurikohteisiin: ala vaatisi tarkemmin kohdennettuja toimia ja parempaa koordinointia

Finnish icpdf.png 4 MB
23.04.2020

EU:lla on kulttuurin alalla perussopimuksissa asetettu yleinen tavoite, jonka mukaan unioni kunnioittaa kulttuuriensa rikkautta ja monimuotoisuutta sekä huolehtii Euroopan kulttuuriperinnön vaalimisesta ja kehittämisestä. Kulttuuriala kuuluu pääasiassa jäsenvaltioiden toimivaltaan, joten unioni voi ainoastaan edistää niiden välistä yhteistyötä ja tukea tai täydentää niiden toimia.

Tilintarkastustuomioistuin arvioi kulttuurikohteita koskevien EAKR:n investointien taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia sekä kyseisten kohteiden taloudellista ja fyysistä kestävyyttä. Tilintarkastustuomioistuin perehtyi komission työhön ja arvioi 27 hanketta seitsemästä jäsenvaltiosta.

Tarkastuksen johtopäätöksenä oli, että toimia ei ole nykyisessä kehyksessä kohdennettu riittävän tarkasti ja tarvittaisiin enemmän koordinointia, jotta voitaisiin varmistaa kulttuurikohteisiin investoitujen EAKR:n varojen vaikuttavuus ja kestävyys.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus.