Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 09/2020: EU:n ydintieverkko: matka-ajat ovat lyhentyneet, mutta verkko ei ole vielä täysin toimiva

Finnish icpdf.png 4 MB
21.04.2020

Maantiet ovat tärkeitä EU:n liikenteelle, sillä suurin osa sekä matkustaja- että tavaraliikenteestä kulkee maanteitse. Tilintarkastustuomioistuin arvioi etenemistä kohti EU:n tavoitetta eli täysin toimivan TEN-T-ydintieverkon valmistumista. Lisäksi tarkastajat ovat selvittäneet tähän liittyviä komission toimia. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että TEN-T-ydintieverkko, jota tuetaan EU:n rahoituksella ja komission toimilla, etenee ja tuottaa tuloksia verkossa matkustaville. Tietyt merkittävät ongelmat kuitenkin estävät TEN-T-ydintieverkkoa toimimasta täysimääräisesti. Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että komissio asettaa painopisteeksi ydinverkkoinvestoinnit, tehostaa seurantajärjestelyjään ja lujittaa kunnossapitoon liittyvää lähestymistapaansa.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus.