Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 10/2020: EU:n liikenneinfrastruktuurit: megahankkeiden täytäntöönpanoa on nopeutettava, jotta verkostovaikutukset toteutuvat ajoissa

Finnish icpdf.png 10 MB
16.06.2020

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti, miten komissio oli hallinnoinut kahdeksaa rajat ylittävää liikenteen megahanketta kolmessatoista jäsenvaltiossa. Nämä infrastruktuurit ovat keskeisiä puuttuvia yhteyksiä, joiden avulla kansalliset verkostot liitetään toisiinsa saumattomiksi eurooppalaisiksi liikennekäytäviksi. Tarkastukseen valittujen liikenteen lippulaivainfrastruktuurien arvioidut kokonaiskustannukset olivat 54,0 miljardia euroa, joista EU on tähän mennessä maksanut 3,4 miljardia euroa.

Tarkastushavaintojen mukaan on epätodennäköistä, että ydinverkko olisi vuoden 2013 suunnitelman mukaisesti käyttövalmis vuoteen 2030 mennessä. Viivästykset näiden megahankkeiden rakentamisessa ja käyttöönotossa vaarantavat tehokkaan toiminnan viidessä yhdeksästä Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T-verkon) käytävästä. Tarkastajat havaitsivat esimerkkejä huonosta suunnittelusta ja tehottomasta täytäntöönpanosta. Vaikka komissio valvoo verkoston oikea-aikaista valmistumista puutteellisesti ja etäältä, sillä on kuitenkin käytettävissään väline, jonka avulla tuloksellisuutta voidaan parantaa.

Tilintarkastustuomioistuin pyrkii parantamaan näiden monen miljardin euron infrastruktuuriinvestointien moitteetonta varainhoitoa ja antaa tästä syystä joukon suosituksia, joilla se tukee näiden investointien pitkän aikavälin suunnittelua, hallinnointia ja valvontaa.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus.

 

 

Podcasts:

Rail Baltica (FI)

Lyon–Torino (EN)

Brennerin pohjatunneli (EN)

Fehmarninsalmen kiinteä yhteys (EN)

Basque Y ja sen yhteys Ranskaan (EN)

Pohjois-Seine–Eurooppa-kanava (Seine–Scheldt-yhteyden pääosuus) (EN)

A1-moottoritie (EN)

E59-rata (EN)