Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 13/2020: Viljelyalueiden biologinen monimuotoisuus: laskusuunnassa YMP:stä saadusta rahoituksesta huolimatta

Finnish icpdf.png 6 MB
05.06.2020

Euroopassa viljelyalueiden eläinlajien määrä ja moninaisuus – ”viljelyalueiden biologinen monimuotoisuus” – on selvässä laskusuunnassa. EU on kuitenkin sitoutunut pysäyttämään biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2020 mennessä. Komissio suunnitteli osoittavansa tähän tarkoitukseen 66 miljardia euroa yhteisestä maatalouspolitiikasta vuosina 2014–2020.

Tilintarkastustuomioistuin arvioi, onko EU:n maatalouspolitiikka auttanut säilyttämään ja parantamaan viljelyalueiden biologista monimuotoisuutta. Tarkastuksessa havaittiin, että biologista monimuotoisuutta koskevaan EU:n strategiaan sisältyvät maataloutta koskevat tavoitteet on muotoiltu siten, että edistymistä on vaikea mitata; tapa, jolla komissio seuraa alan menoja EU:n talousarviossa, ei ole luotettava; YMP:n suorien tukien vaikutus on vähäistä tai siitä ei ole tietoa; komissio ja jäsenvaltiot ovat suosineet vaikutukseltaan vähäisempiä maaseudun kehittämistoimenpiteitä.

Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että komissio parantaa seuraavan biologista monimuotoisuutta koskevan strategiansa suunnittelua, edistää suorien tukien ja maaseudun kehittämistoimien vaikutusta biologiseen monimuotoisuuteen, seuraa tarkemmin biologiseen monimuotoisuuteen liittyviä menoja ja kehittää luotettavia indikaattoreita, jotka soveltuvat viljelyalueiden biologisen monimuotoisuuden kehityksen seurantaan.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus.

 

Tarkastuskohteen vastaukset ovat tällä hetkellä saatavissa vain englanniksi. Muut kieliversiot julkaistaan niin pian kuin ne saadaan valmiiksi.