Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomus EU:n talousarvion tuloksellisuudesta – tilanne vuoden 2019 lopussa

Finnish icpdf.png 4 MB
13.11.2020

Euroopan tilintarkastustuomioistuin selvitti, millaisia tuloksia EU:n talousarviosta rahoitetuilla EU:n meno-ohjelmilla on saatu aikaan. Tarkastus perustui tuloksellisuustietoihin, jotka saatiin komissiosta ja muista lähteistä, mukaan lukien tilintarkastustuomioistuimen omista viimeaikaisista tarkastuksista ja katsauksista. Tilintarkastustuomioistuin tutki myös, millä tavalla komissio oli laatinut vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen 2019 ja vuoden 2021 talousarviota koskevat ohjelmaselvitykset ja antavatko nämä kertomukset selkeän, kattavan ja tasapainoisen kuvan EU:n talousarvion tuloksellisuudesta.