Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 15/2020: Luonnonvaraisten pölyttäjien suojelu EU:ssa – komission aloitteet eivät ole kantaneet hedelmää

Finnish icpdf.png 3 MB
09.07.2020

Luonnonvaraisten pölyttäjien määrä ja monimuotoisuus ovat vähentyneet EU:ssa viime vuosikymmeninä. Komissio alkoi vuonna 2018 toimia aiempaa koordinoidummin pysäyttääkseen luonnonvaraisten pölyttäjien vähenemisen ja käynnisti pölyttäjiä koskevan aloitteen. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että näin ei juurikaan ole kyetty pysäyttämään pölyttäjien vähenemistä ja että aloitteelle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sen parempaa hallinnointia. Luonnon monimuotoisuutta koskeva politiikka, maatalouspolitiikka ja torjunta-aineisiin sovellettava lainsäädäntö eivät myöskään ole tarjonneet riittäviä toimenpiteitä luonnonvaraisten pölyttäjien suojelemiseksi. Tilintarkastustuomioistuin esittää suosituksia, joilla voidaan parantaa luonnonvaraisten pölyttäjien suojelua nykyisten EU:n toimintapolitiikkojen ja säädösten puitteissa.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus.