Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 14/2020: EU:n kehitysapu Kenialle

Finnish icpdf.png 2 MB
08.09.2020

Tässä tarkastuksessa tilintarkastustuomioistuin tutki, kuinka Euroopan kehitysrahastosta (EKR) Kenialle myönnettyä kehitysapua oli käytetty. Kenia saa pääosan EU:n rahoituksesta kyseisestä rahastosta. Kaudella 2014–2020 EKR:n tuki Kenialle oli 435 miljoonaa euroa. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti prosessin, jonka mukaisesti kehitysrahaston apu jaetaan edunsaajien kesken, ja havaitsi, että prosessissa ei ollut mahdollista kytkeä apua erityisiin ehtoihin, joissa vaadittaisiin, että edunsaajamaa parantaa toimintansa tuloksellisuutta, noudattaa hyvää hallintotapaa ja sitoutuu rakenneuudistuksiin. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että apu oli jaettu monille osa-alueille. Komissio ei selittänyt, miten ja miksi tukea saaneet sektorit edistäisivät eniten köyhyyden vähentämistä Keniassa. Vaikka tarkastetuissa hankkeissa yleisesti ottaen saavutettiin odotetut tuotokset ja tulokset, hankkeiden vaikutusta maan kehitykseen kokonaisuutena ei vielä osoitettu. Keniassa tekemänsä tarkastustyön perusteella tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että lähestymistapaa, jolla apu jaetaan Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden kesken, arvioidaan uudelleen. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että tietyt sektorit Keniassa asetetaan painopisteeksi samalla kun kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että avulla pyritään saamaan tuloksia aikaan.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus.