Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 18/2020: s EU:n päästökauppajärjestelmä: maksutta jaettavat päästöoikeudet on kohdennettava paremmin

Finnish icpdf.png 3 MB
15.09.2020

​Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on yksi aikamme suurimmista haasteista. EU:n päästökauppajärjestelmässä yritysten on hankittava päästöoikeuksia, jotka kattavat niiden hiilidioksidipäästöt. Maksutta tapahtuva päästöoikeuksien jako on määritetty siirtymätoimenpiteeksi toisin kuin oletusarvoisena menetelmänä pidetty huutokauppa. Maksutta jaettavien päästöoikeuksien osuus käytettävissä olevien päästöoikeuksien kokonaismäärästä on kuitenkin edelleen yli 40 prosenttia sekä EU:n päästökauppajärjestelmän vaiheessa 3 että vaiheessa 4. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että maksutta tapahtuvaa päästöoikeuksien jakoa ei ole kohdennettu riittävästi. Tilintarkastustuomioistuin esittää komissiolle suosituksia kohdentamisen parantamisesta sekä siitä, kuinka teknisiin haasteisiin voidaan paremmin puuttua tarkistettaessa maksutta tapahtuvaan päästöoikeuksien jakamiseen sovellettavaa menetelmää. 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus