Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 19/2020: Euroopan teollisuuden digitalisointi: kunnianhimoinen aloite, jonka onnistuminen riippuu EU:n, valtioiden ja yritysten sitoutumisen kestävyydestä

Finnish icpdf.png 3 MB
22.09.2020

Digitalisaatio edistää yritysten tuloksellisuutta, mutta EU:ssa toimivat yritykset eivät hyödynnä kehittynyttä tekniikkaa täysimääräisesti innovointiin. Komissio käynnisti vuonna 2016 Euroopan teollisuuden digitalisointia koskevan aloitteen, jonka tarkoituksena on vahvistaa EU:n kilpailukykyä digitaaliteknologian alalla ja varmistaa, että kaikki yritykset Euroopassa pääsevät hyötymään digitaalisista innovaatioista täysimääräisesti.

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että komission strategia Euroopan teollisuuden digitalisaation tukemiseksi oli rakennettu vakaalle pohjalle ja sai jäsenvaltioiden kannatuksen, mutta sillä oli vain vähän vaikutusta useimpien tarkastuskäynnin kohteena olleiden jäsenvaltioiden strategioihin, eikä komission strategia sisältänyt tietoja tavoitelluista tuotoksista. Komissio on toteuttanut lukuisia toimia, joiden avulla pyritään tukemaan jäsenvaltioissa toimivien digitaali-innovaatiokeskittymien perustamista ja toimintaa. Useimmat niistä jäsenvaltioista, jotka olivat tarkastuskäynnin kohteena, antoivat digitaali-innovaatiokeskittymille kuitenkin vain vähäistä tukea.

Hyvät laajakaistayhteydet ovat perusedellytys digitalisaatiolle. Viime vuosina on tapahtunut edistystä, mutta kaikki jäsenvaltiot eivät todennäköisesti saavuta EU:n vuodelle 2020 asettamia laajakaistatavoitteita, ja vuodelle 2025 asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on vieläkin haastavampaa.

Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että komissio ryhtyy yhdessä jäsenvaltioiden kanssa lisätoimiin rahoituksen, seurannan, digitaali-innovaatiokeskittymien sekä laajakaistayhteyksien osalta.