Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Katsaus nro 03/2020: EU:n vastaus Kiinan valtiovetoiseen investointistrategiaan

Finnish icpdf.png 2 MB
10.09.2020

Kiina on toteuttanut 1980-luvulta lähtien niin kutsuttua valtiovetoista investointistrategiaa mahdollistaakseen vahvan vientivetoisen talouden. Tilintarkastustuomioistuin tutki EU:n vastausta tähän strategiaan.

Tilintarkastustuomioistuimen suorittama arviointi osoitti, että aiheesta oli vaikea saada täydellisiä ja ajankohtaisia tietoja ja siten muodostaa kokonaiskuva investoinneista, jotka ovat osa Kiinan investointistrategiaa EU:ssa. Tilintarkastustuomioistuin ei myöskään löytänyt virallista kattavaa analyysia EU:hun kohdistuvista riskeistä ja sille tarjoutuvista mahdollisuuksista. Tulevana haasteena on parantaa EU:n Kiina-strategian määrittämistä, täytäntöönpanoa ja seurantaa sekä sitä koskevaa raportointia ja arviointia. Tulevaisuuden haasteisiin kuuluu myös EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden toimien koordinoiminen parempaa tietojenvaihtoa hyödyntäen.

 

PodECAst_ Review on EU-China Video_ Review on EU-China