Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 22/2020: EU:n virastojen tulevaisuus – joustavuutta ja yhteistyötä voidaan vielä lisätä

Finnish icpdf.png 6 MB
22.10.2020

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on aiemmin keskittynyt yksittäisten virastojen tuloksellisuuteen. Tämä on tilintarkastustuomioistuimen ensimmäinen kokonaisarvio toimintaedellytyksistä, jotka EU on luonut auttaakseen kaikkia EU:n virastoja toteuttamaan toimintapolitiikkoja kansalaisten hyödyksi. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus osoitti, että virastojen perustaminen, toiminta ja mahdollinen lakkauttaminen vaativat enemmän joustavuutta. Tarkastajat havaitsivat myös, että jäsenvaltioilta, elinkeinoelämältä, komissiolta tai muilta virastoilta saatavan tuen riittämättömyys estää joitakin virastoja hoitamasta tehtäväänsä täysimääräisesti. Euroopan tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että komissio ja virastot arvioivat järkiperäisemmin virastojen toiminnan johdonmukaisuutta niiden koko elinkaaren ajan ja mukauttavat virastojen voimavaroja sen mukaisesti. Komission ja virastojen olisi arvioitava hallintojärjestelmään liittyviä tehottomuuksia ja parannettava tuloksellisuusraportointia siten, että huomio kiinnittyy virastojen toiminnan ohella myös virastojen merkittävään panokseen toimintapolitiikkojen täytäntöönpanossa. Lisäksi komission ja virastojen olisi edistettävä virastojen pyrkimyksiä yhteistyöhön ja toimimiseen asiantuntemuksen ja verkostoitumisen keskuksina.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa lisäksi joka vuosi kaikkien EU:n perustamien virastojen tilit sekä virastojen saamat tulot ja niiden suorittamat maksut. Asiakirja, jossa esitetään yhteenveto varainhoitovuotta 2019 koskevan tilintarkastuksen tuloksista 41 EU:n viraston ja unionin muun elimen osalta, on luettavissa täältä.