Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Kertomus mahdollisista ehdollisista vastuista, jotka ovat aiheutuneet kriisinratkaisuneuvoston, neuvoston ja komission suorittaessa asetuksen mukaisia tehtäviään varainhoitovuonna 2019

Finnish icpdf.png 3 MB
30.11.2020

Yhteinen kriisinratkaisumekanismi on EU:n järjestelmä, jolla hallitaan toimintansa jatkamiseen kykenemättömien pankkien kriisinratkaisua mekanismiin osallistuvissa jäsenvaltioissa. Keskeinen toimija on yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB). Muita keskeisiä toimijoita ovat komissio, neuvosto ja kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset. Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto valvoo yhteistä kriisinratkaisurahastoa, jonka avulla voidaan tukea pankkien kriisinratkaisua. Tilintarkastustuomioistuimen velvoitteisiin kuuluu laatia vuosittain kertomus mahdollisista pankkien kriisinratkaisuun liittyvistä ehdollisista vastuista.

Yhteistä kriisinratkaisurahastoa ei ole toistaiseksi käytetty, mutta ensimmäiseen kriisinratkaisuun ja muihin päätöksiin sekä yhteiseen kriisinratkaisurahastoon suoritettaviin ennakollisiin vakausmaksuihin liittyy lukuisia oikeudenkäyntimenettelyjä. Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto ilmoitti varainhoitovuonna 2019 ehdollisista vastuista, joissa on kyse tietyistä ennakollisiin vakausmaksuihin liittyvistä oikeudellisista haasteista. Sen sijaan se ei ilmoittanut kriisinratkaisupäätöksiin liittyvistä ehdollisista vastuista. Tilintarkastustuomioistuin ei havainnut evidenssiä, joka olisi ristiriidassa kriisinratkaisuneuvoston arvion kanssa. Tilintarkastustuomioistuin panee kuitenkin merkille, että vuonna 2020 annettavat tuomiot saattavat vaikuttaa kriisinratkaisurahastolle suoritettaviin maksuihin.