Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 24/2020: Komission toteuttamat EU:n yrityskeskittymien valvontatoimet ja kilpailuoikeudelliset menettelyt: markkinoiden valvontaa on syytä lisätä

Finnish icpdf.png 3 MB
19.11.2020

Komissio valvoo kilpailuoikeudellisissa menettelyissään EU:n kilpailusääntöjen noudattamista yhdessä kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa. Komission vastuulla on myös tarkastaa yrityskeskittymiä, jotka ovat merkittäviä EU:n sisämarkkinoiden näkökulmasta.

Tässä tarkastuksessa tilintarkastustuomioistuin tutki, kuinka vaikuttavalla tavalla komissio havaitsi EU:n yrityskeskittymä- ja kilpailusääntöjen rikkomuksia ja kuinka vaikuttavia komission lainvalvontatoimet näiden rikkomusten yhteydessä olivat. Lisäksi selvitettiin, kuinka komission yhteistyö kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa sujui ja kuinka komissio arvioi omaa tuloksellisuuttaan ja raportoi siitä.

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että komissio puuttui päätöksillään kilpailua koskeviin huolenaiheisiin. Mutta koska komission resurssit olivat rajallisia, myös sen mahdollisuudet valvoa markkinoita ja havaita kilpailuoikeusongelmia itse olivat rajallisia. Käsiteltävän tietomäärän kasvun ja digitaalisten markkinoiden kehittymisen myötä tutkinnat ovat tulleet mutkikkaiksi, eikä kaikkiin haasteisiin ole tältä osin vielä vastattu. Yhteistyö kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa oli onnistunutta, mutta koordinaatiota olisi tietyiltä osin hyödyllistä parantaa. Lisäksi komission olisi parannettava tapaa, jolla se arvioi toimiensa tuloksellisuutta ja raportoi siitä.

Tilintarkastustuomioistuin antaa suosituksia auttaakseen sellaisten komission valmiuksien parantamisessa, jotka liittyvät EU:n kilpailuoikeuden rikkomusten havaitsemiseen ja näitä rikkomuksia koskeviin lainvalvontatoimiin. Lisäksi tarkastajat suosittelevat, että komissio tiivistää yhteistyötään kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa ja parantaa tuloksellisuusraportointiaan.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.