Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Katsaus nro 06/2020: Covid-19-kriisiin perustuvien EU:n talouspoliittisten toimien riskit, haasteet ja mahdollisuudet

Finnish icpdf.png 9 MB
09.12.2020

Euroopan unioni jäsenvaltioineen otti käyttöön erityyppisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on rajoittaa ja torjua käynnissä olevasta covid-19-pandemiasta aiheutuvia taloudellisia vahinkoja. Katsauksessa esitetään kokonaiskuva kansallisella tasolla kesäkuun loppuun mennessä ja EU:n tasolla elokuun 2020 loppuun mennessä toteutetuista toimenpiteistä. Katsauksessa tuodaan myös esille EU:n taloudellisen koordinoinnin tulevia riskejä, haasteita ja mahdollisuuksia.